رایان-مهدی-بهینه-سازی-شبکه-طراحی-وب-1

Networking

Optical fiber

Wireless

Cable

rayan mahdi رایان مهدی

rayan mahdi رایان مهدی

Web Design

طراحی وب سایت

رایان مهدی rayan mahdi

خیلی از آنها سالهای زیادی است که مشغول به کار بوده و نگران دوران بازنشتگی خود هستند ،  آیا عمر ما کفاف میدهد تا بازنشسته شویم یا اینکه اگر از دنیا برویم تکلیف خانواده ما چه میشود . همانگونه که مستحضرید اگر فردی در زمان قرارداد  ، فوت کند، ارتباط مستمری بگیران ایشان با این سازمان کاملا قطع شده و از هیچ یک از امکانات رفاهی و پزشکی داخل سازمان نمیتوانند استفاده کنند .

Rayan Mahdi

رایان مهدی|طراحی|خدمات و پشتیبانی|آموزش|شبکه|نظارت تصویری
Copyright © 2005-2022 | Rayan Mahdi